BUILDING ENERGY RENOVATION THROUGH TIMBER PREFABRICATED MODULES

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Byggsektorn har en mycket stor påverkan på vår miljö och byggnadsprestandans betydelse för en bred hållbarhet är allmänt erkänd. Omkring 40% av Europas totala energikonsumtion härrör från byggsektorn och motsvarar omkring 1/3 av Europas CO2-utsläpp. Över 50% av allt utvunnet material och 25% av all träproduktion bearbetas till byggnadsmaterial och byggprodukter. Om byggsektorn ska bidra till målet om en 90%-ig minskning av växthusgaser till år 2050 måste byggnader uppvisa väldigt låga koldioxidutsläpp och energibehov i en fossilfri energisektor. För större delen av Europas byggnader innebär detta att energibehovet måste minska till med 75-80% och renovering måste ske med förnyelsebara material. För vissa byggnader behöver t.o.m. energibehovet minska med omkring 90%. För att dessa förbättringar ska kunna genomföras krävs ordentliga renoveringssatsningar.  

För att möta ovanstående utmaningar kommer BERTIM att utveckla:

Prefabricerade moduler med hög energiprestanda  

En innovativ holistisk metodik för renoveringsprocessen

 

Kostnadseffektiva affärsmöjligheter

För grundlig renovering, integrering av fönster, isoleringsmaterial, kollektiva VVS-system och förnyelsebara energisystem. Modulerna kommer att vara tillverkade av träprodukter och återvunnet material för en låg klimatpåverkan. Monteringssystemen mot befintlig byggnad kommer att garantera en kort renoveringstid och låg påverkan för boende. Från datainsamling till installering som kommer att förbättra nuvarande processer inom trä- och byggindustrin. Ett digitalt arbetsflöde för hela processen kommer att utarbetas för att förbättra effektiviteten och noggrannheten av masstillverkningsprocessen. För att stödja renoveringsprocessen kommer ett dimensioneringsverktyg för renovering, fokuserat på småföretag och inkludering av BIM med CAD/CAM-verktyg att utvecklas. Detta kommer även säkerställa interoperabilitet med CNC maskiner för masstillverkning. för olika aktörer som kan gå i täten för renoveringsprocessen.

 

Klicka för att veta mer

Leave comment
You are not allowed to add comment

0 Comments

Powered by JU Comment

Om BERTIM

Bertim kommer att utveckla prefabricerade lösningar som möjliggör renoveringar för ökad energiprestanda, luftkvalitet, utseende, komfort och byggnadsvärde, tillsammans med ett mycket lågt intrång och störande arbete under själva renoveringsarbetet.

logo bertim

Tillverkningen av lösningarna kommer att ingå i en helhetsmetodik för renoveringsprocessen, från datainsamling till installering.

Metodiken baseras på ett digitalt dataflöde i BIM och kommer att implementeras i mjukvaran RenoBIM, vilken kommer att medföra minskad renoveringstid, anpassad massproduktion och lägre investeringsrisk.

Join us on

FacebookLinkedIn Logo.svg

twitter logo

Login

Newsletter