BUILDING ENERGY RENOVATION THROUGH TIMBER PREFABRICATED MODULES

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bertim siktar på utveckling av en standardiserad Produkt inom träindustrin för energirenovering av byggnader. Lösningen kommer att integrera fönster och balkonger men även exempelvis fjärrvärme och ventilationssystem. En volymsmodul för VVS-system (ventilation genom värmeväxlare eller solpaneler) kommer att utvecklas och byggnadsskalet kommer att innefatta distributionen av ventilationsluft och varmvatten för de boende. BERTIM-systemet kommer därmed innebära en grundläggande renovering av fasaden som nästan helt minskar byggprojektets inverkan på befintlig byggnad och boende. Enbart byte av existerande fönster efter att träfasaden är installerad kommer att göras från insidan av bostäderna.


Produkten anpassas efter isoleringsbehovet i respektive klimatzon men den övergripande moduldesignen och produktionsprocessen kommer att vara densamma. Produkten kommer att produceras av trä och förnyelsebara material för en liten klimatpåverkan.


Produktens karakteristik och massproduceringsprocess kommer att definieras och implementeras i riktiga industrier för att garantera process- och kostnadseffektivitet.

activities new prefabricated


Dessutom, till skillnad från nuvarande produkter, kommer BERTIM-konceptet baseras på självbärande moduler. Därmed kommer inte modulernas last att bäras av befintlig byggnad som slipper förstärka dess lastbärande förmågan, något som också minskar tidsåtgången för renoveringen. För att säkerställa konstruktionens självbärande förmåga kommer modulernas monteringssystem designas för att tillåta vertikala rörelser mellan två element.

Leave comment
You are not allowed to add comment

0 Comments

Powered by JU Comment

Om BERTIM

Bertim kommer att utveckla prefabricerade lösningar som möjliggör renoveringar för ökad energiprestanda, luftkvalitet, utseende, komfort och byggnadsvärde, tillsammans med ett mycket lågt intrång och störande arbete under själva renoveringsarbetet.

logo bertim

Tillverkningen av lösningarna kommer att ingå i en helhetsmetodik för renoveringsprocessen, från datainsamling till installering.

Metodiken baseras på ett digitalt dataflöde i BIM och kommer att implementeras i mjukvaran RenoBIM, vilken kommer att medföra minskad renoveringstid, anpassad massproduktion och lägre investeringsrisk.

Join us on

FacebookLinkedIn Logo.svg

twitter logo

Login

Newsletter