BUILDING ENERGY RENOVATION THROUGH TIMBER PREFABRICATED MODULES

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

BERTIM kommer att utveckla en ny plattform inriktad på metoder för masstillverkning inom hela renoveringsprocessen av träfasader. Två huvudsakliga innovationer förutses genom detta angreppssätt som tillåter dataflöde hela vägen mellan informationsinsamling till tillverkningsorder:

  • En metodik och stödverktyg för att samla riktig data över byggnaden (genom laserskanningsteknik) och överföring till BIM-baserad Web3D-miljö.
  • Definition av renoveringsprojektet och dess kommunikation med tillverkande CNC-maskiner genom BIM – tillämpning.

Parallellt, ytterligare innovation relaterar till integration av BIM-IFC view och stöd för ändringar inne i de Web3D-baserade konfigurationerna.
Detta nya verktyg kommer att omfatta tre huvudsakliga block:

  • Datainsamling och byggnadsmodell: från 3D-skanningsmetoden till utvecklingen av byggnadens 3D-mall för renovering. Denna metod kommer att erbjuda mervärde för företagen som än så länge enbart arbetar med datainsamling.
  • De utvecklade modulerna kommer att vara beskrivna i BIM (IFC) för framtida användning av vilken BIM-kompatibel mjukvara som helst.
  • Renoveringsprojektet kommer att definieras i BIM, så att specialmjukvaror (termiska, strukturella, flödes, etc.) som importerar BIM direkt kan analysera byggnadsmodellen och kunna genomföra respektive analys.

BERTIM kommer också tillåta interoperabilitet mellan projektets resultat och mjukvara från Dietrich.

Även om stöd för IFC är ganska välutvecklat inom CAD-verktyg så gäller inte samma sak för CAM-verktyg. Enligt BuildingSMART finns det exempelvis inget CAM-verktyg inom träsektorn som stöder en IFC-data-modell. För att undvika detta avbrott i informationsflödet från dimensioneringsverktyg till CNC-maskiner kommer BERTIM arbeta för att integrera Dietrichs mjukvara för CAD/CAM inom träbyggnadsindustrin i det automatiserade informationsflödet från design till tillverkning.

activities renovation process

RenoBIM arkitektur.

Leave comment
You are not allowed to add comment

0 Comments

Powered by JU Comment

Om BERTIM

Bertim kommer att utveckla prefabricerade lösningar som möjliggör renoveringar för ökad energiprestanda, luftkvalitet, utseende, komfort och byggnadsvärde, tillsammans med ett mycket lågt intrång och störande arbete under själva renoveringsarbetet.

logo bertim

Tillverkningen av lösningarna kommer att ingå i en helhetsmetodik för renoveringsprocessen, från datainsamling till installering.

Metodiken baseras på ett digitalt dataflöde i BIM och kommer att implementeras i mjukvaran RenoBIM, vilken kommer att medföra minskad renoveringstid, anpassad massproduktion och lägre investeringsrisk.

Join us on

FacebookLinkedIn Logo.svg

twitter logo

Login

Newsletter